Prawo zamówień publicznych

Jedna z głównych specjalizacji Kancelarii Radcy Prawnego Szymona Sarowskiego to zamówienia publiczne. Radca prawny wspierający Państwa przy procedurach wydatkowania środków publicznych jest niezastąpiony. Tutaj uzyskacie Państwo pomoc prawną w trakcie przetargów – niezależnie od etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wieluń – zamówienia publiczne – pomoc prawna

Zamówienia publiczne to zawierana pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odpłatna umowa, której przedmiotem są usługi, dostawy czy roboty budowlane. Uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wymaga wykorzystania odpowiednich produktów i spełnienia ściśle określonych warunków.

Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych to:

  • zasada uczciwej konkurencji,
  • zasada bezstronności i obiektywizmu,
  • zasada równego traktowania wykonawców,
  • zasada jawności,
  • zasada pisemności postępowania.

Warto zatem skorzystać z pomocy kancelarii doświadczonej w sprawach takich jak zamówienia publiczne. Prawnik specjalizujący się w tym wydziale przepisów pozwoli Państwu uniknąć kosztownych błędów. Podczas przetargu będą Państwo mogli zająć się kwestiami biznesowymi bez obaw o kruczki prawne – zadbamy, aby wszystkie wymienione wyżej zasady były przestrzegane przez podmioty.

zamówienia publiczne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przepisy o zamówieniach publicznych są dość zawiłe – wskazaniem ryzyk prawnych w danej sytuacji zajmie się doświadczony radca prawny. Zamówienia publiczne wymagają analizy warunków danego zamówienia pod kątem złożenia oferty zgodnej z prawem. Zadbamy o zastrzeżenie tajemnicy Państwa przedsiębiorstwa.

Zadaniem radcy prawnego w sprawach związanych z prawem zamówień publicznych jest nie tylko przygotowywanie i analiza umów, ale również ogólne wsparcie prawne w relacjach z innymi podmiotami. Ponadto prawo nakłada obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej – oznacza to, że komunikacja ustna powinna dotyczyć jedynie nieistotnych danych. Z naszą pomocą wszystkie niezbędne komunikaty zostaną zinformatyzowane, aby postępowanie przebiegało sprawnie, przejrzyście oraz efektywnie pod względem kosztów.

Umów się na poradę online

Zamówienia publiczne – adwokat

Doradztwo prawne prowadzimy zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających (w tym zamawiających sektorowych) w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Wówczas analizujemy warunki zamówienia oraz umowy do zawarcia pomiędzy podmiotami. Jednocześnie chronimy Państwa przed ryzykiem prawnym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Współpracując z wykonawcami, sprawdzamy oferty złożone przez konkurencję oraz czynności podjęte przez zamawiającego. Na tej podstawie możemy doradzić Państwu w kwestii zaskarżenia czynności niezgodnej z ustawą do Krajowej Izby Odwoławczej. Wówczas Klient samodzielnie i świadomie podejmuje dalsze decyzje. W razie potrzeby wystąpienia przed KIO zapewnimy Państwu wsparcie prawne oraz formalne i będziemy godnym reprezentantem podmiotu. Oferujemy także obronę przed odrzuceniem oferty z powodu rażąco niskiej ceny.

Natomiast dla zamawiających przeprowadzamy audyty procedur zakupowych, dbamy o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji przetargowej i weryfikujemy poprawność formalną ofert wykonawców. Ponadto świadczymy pomoc prawną na każdym etapie procesu: podczas kontroli zamówień publicznych, w toku postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz na etapie realizacji. Z powodzeniem możemy brać także udział w komisji przetargowej i pomożemy Państwu w wezwaniu wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

prawo zamówień publicznych

Współpraca w zakresie zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych to dość specyficzna, płynnie zmieniająca się gałąź prawa. Niezależnie, czy chodzi o przetarg nieograniczony, negocjacje z ogłoszeniem czy zamówienia w ramach dynamicznego systemu zakupów, nasza Kancelaria dołoży wszelkich starań, aby Państwa sprawy były rozstrzygnięte efektywnie. Jak wygląda współpraca z nami?

Tryb pracy i strategię działania dobieramy do charakteru podmiotów oraz kontraktu o zamówienie publiczne. Pomożemy Państwu m.in. w:

  • opracowaniu specyfikacji warunków zamówienia,
  • sporządzaniu dokumentów przetargowych,
  • opracowaniu umów,
  • reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Należy także pamiętać o możliwości poinformowania zamawiającego o podjęciu przez niego czynności niezgodnej z ustawą lub zaniechaniu czynności, do której jest ustawowo zobowiązany.

Zamówienia publiczne – Kancelaria – Wieluń

Zmieniające się przepisy dotyczące prawa zamówień publicznych sprawiają, że warto zyskać lojalnego sojusznika. Kancelaria Radcy Prawnego Szymona Sarowskiego zadba o szczegóły spraw takich jak zamówienia publiczne. Wieluń, mimo lokalizacji Kancelarii, to nie jedyne miasto, w którym świadczymy usługi prawne. Zachęcamy do kontaktu – szczegóły dotyczące zamówień publicznych możemy omówić telefonicznie lub mailowo.

Oferujemy również konsultacje prawne online dla klientów z innych miejscowości w Polsce – nasz zespół przeanalizuje zgłoszone kwestie, które omówi z Państwem prawnik. Zamówienia publiczne nie mają przed nami tajemnic, dlatego warto umówić się na spotkanie.