Prawo administracyjne - Wieluń

Jedna ze specjalności Kancelarii to prawo administracyjne, które reguluje kontakt obywateli z organami państwowymi. Wieloletnie doświadczenie pozwala do każdego klienta podejść w sposób indywidualny, niezależnie od gałęzi prawa administracyjnego. We wszelkich problematycznych lub niejasnych sytuacjach związanych z prawem administracyjnym możecie Państwo liczyć na pomoc doświadczonego radcy.

Przepisy prawa administracyjnego

Prawo administracyjne reguluje stosunki pomiędzy podmiotami a organami terenowymi, do których zalicza się rządowe organy administracji ogólnej i organy samorządu terytorialnego. Wszystkie normy prawa administracyjnego wskazują bowiem na zasady działania organów administracji publicznej oraz wykonywane przez nie czynności.

Takich przepisów w polskim prawie jest bardzo dużo, a ponadto są one często narażone na zmiany. Nic więc dziwnego, że skomplikowane procedury w postępowaniu administracyjnym wywołują niechęć. Powierzenie sprawy profesjonaliście oznacza zatem spore odciążenie i praktyczne wyjaśnienie skomplikowanych procesów. Poniżej prezentujemy przykłady spraw, które pomożemy Państwu rozwiązać.

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Nawet po odwołaniu się od niekorzystnej decyzji organ odwoławczy wciąż może być nieprzychylny. Co robić w takiej sytuacji? Skarga do sądu administracyjnego stanowi kolejny sposób na dochodzenie Państwa praw. Warto wiedzieć, że uprawnione do tego są wszystkie jednostki posiadające interes prawny po wyczerpaniu wszystkich innych środków. Interes prawny wywodzi się z przepisów takich jak prawo administracyjne materialne określające prawa i obowiązki organów administracji publicznej oraz obywateli. W praktyce skargi najczęściej dotyczą organów podatkowych lub opóźnień w rozpatrzeniu pism.

Każda skarga musi spełniać ściśle określone wymogi formalne, dlatego warto skorzystać z usług, jaką oferuje radca prawny czy adwokat. Prawo administracyjne ponadto nadaje przymus adwokacko-radcowski – oznacza to, że osoby składające skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego muszą zrobić to z pomocą radcy prawnego. Dzięki temu macie Państwo pewność, że wszystko odbędzie się zgodnie z terminami i formalnymi wytycznymi, a pismo ma większą szansę na akceptację.

Scalenie i podział nieruchomości – prawo administracyjne

Radca prawny w Wieluniu wesprze Państwa również w procesach scalania lub podziału nieruchomości. W niektórych przypadkach podział gruntu musi być poprzedzony jego scaleniem, aby umożliwić dostęp do drogi publicznej lub zachować ciągłość w działkach. Wniosek o podział nieruchomości do wójta, prezydenta miasta lub burmistrza pomoże Państwu sporządzić Kancelaria Radcy Prawnego Szymona Sarowskiego. Wspólnie zbierzemy także inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia tego procesu.

Podział i scalenie nieruchomości z radcą prawnym w praktyce dotyczy m.in.:

  • wytyczenia nowych granic działek,
  • zmiany numerów ksiąg wieczystych,
  • wydzielenia terenu na nową infrastrukturę drogową,
  • rekompensaty lub spłaty utraty części nieruchomości przez właściciela.

Zmiana imienia i nazwiska w Wieluniu

Zakres oddziaływania prawa administracyjnego obejmuje również kwestie związane ze zmianami imion i nazwisk. Zgodnie z treścią ustawy o zmianie imienia i nazwiska taki proces może być dokonany wyłącznie z ważnych powodów wymienionych w art. 4 albo w innych okolicznościach. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie przez kierownika urzędu stanu cywilnego.

Chociaż sprawy administracyjne tego rodzaju można przeprowadzić na własną rękę, warto skonsultować je z doświadczonym radcą prawnym. Każdy wniosek o zmianę imienia i nazwiska zawiera dane osoby, której dotyczy zmiana, a także odpowiednio wyczerpujące uzasadnienie wniosku. W Kancelarii pomożemy Państwu sporządzić ten dokument oraz opisać okoliczności sprawy albo wnieść odwołanie od odmowy.

Przywrócenie obywatelstwa polskiego

Cudzoziemcy, którzy utracili obywatelstwo polskie przed 1 stycznia 1999 r., mogą starać się o jego przywrócenie. Podobnie jak w przypadku zmiany imienia lub nazwiska każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, wymaga więc zgromadzenia dokumentacji potwierdzającej tożsamość wnioskodawcy. Co więcej, załączone dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Szymon Sarowski, jako radca prawny od prawa administracyjnego z Wielunia, zajmuje się również wsparciem Państwa w procesie uzyskiwania utraconego obywatelstwa. Wspólnie sprawdzimy zgromadzone pisma oraz skonstruujemy odpowiedni opis okoliczności utraty obywatelstwa. Wniosek wymaga również przedstawienia życiorysu, który wykaże, że nie zagrażacie Państwo bezpieczeństwu Polski. Jeśli mieszkacie Państwo za granicą, Kancelaria z powodzeniem stanie się pełnomocnikiem i w Państwa imieniu obejmie pieczę nad całym procesem.

Transkrypcja aktów zagranicznych – Wieluń

Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego to wierne i dosłowne przeniesienie treści zagranicznego dokumentu z uwzględnieniem języka, formy, a także poprawnej pisowni imion i nazwisk. Zasady tej procedury określa Kodeks postępowania administracyjnego. Dość często zdarza się jednak, że dochodzi do odmowy transkrypcji zagranicznego dokumentu. Przykładowo dzieje się tak m.in. w sytuacji, gdy:

  • dokument potwierdzający zdarzenie mające wpływ na stan cywilny nie ma mocy dokumentu urzędowego lub dokumentu stanu cywilnego,
  • zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w innym państwie niż państwo zdarzenia,
  • transkrypcja byłaby sprzeczna z zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

W takich przypadkach konsultacja z doświadczonym radcą prawnym pozwoli Państwu zaoszczędzić na czasie i funduszach, zatem zachęcamy do kontaktu.

Umów się na poradę online

Kancelaria Radcy Prawnego Szymona Sarowskiego z Wielunia

Przepisy prawa administracyjnego to tylko jeden z działów prawa, którym zajmuje się Kancelaria. Mają Państwo problemy związane z prawem pracy, handlowym, gospodarczym lub innymi przepisami? Chętnie udzielimy Państwu pomocy – wystarczy skontaktować się i umówić wizytę.

Jeśli jednak zależy Państwu na konsultacji prawnej, zachęcamy do umawiania spotkań on-line. To doskonała wiadomość dla osób zamieszkujących dalsze części kraju lub świata i nie tylko.