Przedsiębiorcy

Niezależnie od ogólnego charakteru obsługi prawnej, przewidzianej dla osób fizycznych, która może pokrywać się z potrzebami podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, Kancelaria oferuje dodatkowo usługi z następujących dziedzin:

Prawo gospodarcze, w szczególności:

 • sprawy z zakresu sukcesji jednoosobowych działalności gospodarczych, przekształcania ich w spółki prawa handlowego;
 • analiza, przygotowywanie, negocjacje umów biznesowych, umów o roboty budowlane;
 • dochodzenie i windykacja roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

Prawo handlowe, w szczególności:

 • przygotowywanie umów spółek handlowych - osobowych i kapitałowych;
 • kompleksowa usługa obejmująca założenie spółki prawa handlowego i jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • obsługa procesu zmian statutowych;
 • reprezentacja przed sądem rejestrowym w celu zarejestrowania, wpisania bądź wprowadzenia zmian umów lub statutów podlegających wpisowi do KRS (w ramach systemu eKRS);
 • pomoc prawna w procesach związanych z przekształcaniem, podziałem, łączeniem spółek prawa handlowego.

Prawo zamówień publicznych:

 • sprawowanie pomocy prawnej zarówno dla Wykonawców, jak i Zamawiających w postępowaniach podlegających reżimowi ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • przygotowywanie, analiza, weryfikacja dokumentacji zamówienia;
 • weryfikacja dokumentów zamówienia pod kątem złożenia oferty;
 • obsługa prawna i zastępstwo procesowe sprawowane przez Krajową Izbą Odwoławczą.